Navigace

Obsah

Parametry uhlí

V současné době se často diskutuje o problému mokrého uhlí a vztahu uhlí a vody všeobecně. Proto bychom zde chtěli uvést některé více či méně známé skutečnosti, které se této problematiky týkají.

Uhlí a voda

Vodu obsahuje každé tuhé palivo a její obsah je jedním z jeho základních palivářských charakteristik. Vlhkost závisí na druhu paliva, místě jeho těžby, jeho úpravě aj.
Bílinské nízkosirnaté uhlí, které tvoří v současné době nevětší podíl námi prodávaného uhlí, vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v původním stavu 30 %. Dle stanovených parametrů platí, že u tohoto uhlí je maximální obsah vody v původním stavu do 33 % a v uhlí procházejícím přes úpravu praním do 34 %. Je nutné zmínit tu skutečnost, že vlivem mokré úpravy uhlí je docíleno menšího obsahu popela a tím i následně vyšší výhřevnosti takto upraveného uhlí. Zvýšená vlhkost uhlí v tomto případě není kvalitativní vada. Při spalování uhlí totiž nezpůsobuje obsah vody v uhlí takové potíže jako např. zvýšený obsah popela, protože odpařováním vody výhřevnost paliva v průběhu spalovacího procesu mírně stoupá, kdežto vlivem vyššího podílu popela je výhřevnost takového uhlí vždy nižší.
Uhlí je přírodní produkt, který obsahuje vázanou vodu. Tato vázaná voda, je pro uhlí velmi důležitá. Je jedním ze zažitých mýtů, že uhlí musí být suché. Pravý opak je pravdou. Uhlí si musí udržet svou přirozenou vlhkost, která jednak zabraňuje jeho degradaci a jednak zvyšuje jeho výhřevnost. Podobně tak, jako u přesušeného dřeva, s malým obsahem vody, které nám v kamnech hoří velmi rychle (jako papír), avšak jeho výhřevnost je velmi malá.
Je potřeba zmínit, že uhlí (zvláště černé uhlí) se opravdu nechová jako houba. Pokud je vodou nasyceno, tak jak vyplývá z jeho specifikací, další vodu již nepřijímá. Zjednodušeně lze tedy říct, že není vodou nasákavé, lidově, že vodu nepije.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro skladování uhlí je potřeba zajistit ideální mikroklima, tzn. zajistit, aby zůstala zachována jeho přirozená vlhkost a nedocházelo k jeho přílišnému vysoušení a jeho následné degradaci (rozpadu). Nám toto pomáhá zajistit skladování našeho uhlí pod kvalitními plachtami, které udržují mikroklima pro zachování vázané vody v uhlí a tedy jeho optimální vlhkosti a zároveň zabraňují, aby uhlí zmoklo a bylo na povrchu pokryto volnou vodou, která je naopak pro správné hoření uhlí nežádoucí.

V případě hlubšího zájmu o tuto problematiku, doporučujeme webové stránky producentů uhlí, popř. odborné weby, které se touto problematikou zabývají.
Postup stanovení obsahu vody v tuhých palivech a nasákavosti uhlí uvádějí normy ČSN 44 1377 a 44 1376.