Navigace

Obsah

Průvodce prodejem / koupí

Potřebné doklady k prodeji nemovitosti a k převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu
Nemovitosti
  • nabývací listina (kupní smlouva, dědické rozhodnutí, darovací smlouva, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku atd.)
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • snímek katastrální mapy
  • znalecký posudek (zajistí naše realitní kancelář)
  • u právnických osob (s.r.o., a.s.) výpis z obchodního rejstříku
  • projektová dokumentace a další dokumenty

 

Družstevní byty
  • nájemní smlouva
  • výpis z nájmu
  • aktuální výpis z katastru nemovitostí, kde je jako vlastník nemovitosti zapsáno družstvo
  • stanovy družstva